Itt vagy: A Nagy Szajré » InformációkKell a pénz? Keresd meg!

C_kell_a_penzMi is az A NAGY SZAJRÉ? Egy játék, ami mégsem játék... A szajré illegálisan beszerzett árut, zsákmányt, lopott holmit jelent, ami most következmények nélkül a Tiéd lehet. Szükséged van némi pénzre? Most szó szerint megkeresheted, viszont egyre ügyelj: ha lassú vagy, akkor lecsúszol a Szajréról és más szerzi meg helyetted.

Két overállba öltözött, maszkot és napszemüveget visel? Figura járja az országot, aki tudja, hogy merre van elrejtve A Nagy Szajré. Segítenek rábukkanni a különböz? nyomokra, amik információkat tartalmaznak a Szajré megszerzéséhez. Nincs más dolgod, mint követni az utasításokat és kutatni a nyomok után, hogy megtaláld A Nagy Szajrét. A zsákmány felkutatása egy kis ideig eltarthat, hiszen egyetlen információ alapján nem valószín?, hogy rábukkansz. Ha zsákutcába érsz valahol, egyáltalán ne csüggedj, inkább keresd a Szajrés Figurákat és kérj t?lük segítséget. Az induló játékokról és az azokhoz tartozó információkról minden esetben a www.anagyszajre.hu honlapján értesülhetsz, vagy felveheted a kapcsolatot a két overallos Figurával a Facebook-on is. A játékszabályok betartása és a sikeres kincskeresés érdekében gondolj arra, hogy a megszerzett információkat kivétel nélkül titokban kell tartanod!

Emellett a Nagy Szajré játéka minden esetben fair play, gentleman viselkedést követel. Figyeld a honlapot, kövesd nyomon a kiírást, teljesítsd a melókat, amik végül elvezetnek a Szajréhoz…A Nagy Szabálykönyv

C_a_nagy_szabalyk

A Nagy Szajré egy interaktív kincsvadászat, ahol a játékosok célja els?ként megszerezni a zsákmányt. A játék folyamán a résztvev?k A Nagy Szajré weboldalán (www.anagyszajre.hu) különböz? segítségeket, aktív feladatokat kapnak, amivel egyre közelebb kerülnek az elrejtett „kincshez”. A leggyorsabb játékos nyereménye az a készpénz vagy egyéb szajré, mely az adott játékkör díjaként ki van t?zve.

A Nagy Szajré a játékait barátságos közösség keretein belül szervezi, melynek célja, egy tudásalapú szórakoztató játék. Teljes mértékben elzárkózik mindennem? agressziótól és attól, hogy a résztvev?k ellenfelekként, egymást hátráltatva versengjenek a megszerezhet? szajréjért.

Regisztráció

A Nagy Szajré játékában való részvétel mindenesetben regisztrációhoz kötött, ami mindenkinek a saját felel?sségére, önként történik. A regisztráció során a felhasználónak kötelez?en meg kell adnia a regisztrációs ?rlapon szerepl? adatokat. A regisztrált tagok maradéktalanul elfogadják és betartják az alábbi szabályzatot, illetve elfogadják, hogy be nem tartása esetén a játék szervez?je a regisztrációt azonnal törölheti.

A nem kívánt regisztrációt a felhasználó bármikor megszüntetheti. A törléshez az info@anagyszajre.hu e-mail címre egy regisztrációtörlési kérelmet kell küldenie. A felhasználó beazonosítása után a regisztráció, a feltöltött adatokkal együtt három munkanapon belül törlésre kerül.

Részvétel

A Nagy Szajré játékban minden olyan magyar és külföldi állampolgár részt vehet, aki már betöltötte 14. életévét. A felhasználók önként vesznek részt a játékban, a játék szervez?je semmiféle felel?sséget nem vállal a játékosokkal történ? esetleges balesetekért, vagy más nem kívánatos eseményekért. A játékosok a szabályok elfogadásával lemondanak mindennem? kártérítési igényükr?l, és a nyereményekkel a mindenkori adó és járulékfizetési törvények szerint járnak el.

/A nyeremények utáni adótehekr?l és járulékokról a nyeremény felajánlója (a játékszervezésre megbízást adó cég, vállakozás) a mindenkori jogszabályoknak megfelel?en köteles gondoskodni, de bizonyos esetekben a nyertest is terhelhetik adó vagy járulékfizetési kötelezettségek amir?l a játék nyertese maga köteles tájékozódni, gondoskodni!/ 

Továbbá a játékban nem vehet részt a játékszervez?, annak alkalmazásában álló személyek, vagy ezekkel a személyekkel bárminem? családi, vagy személyes kapcsolatban álló harmadik személy sem.

Alapvet? szabályok

A játékosok részér?l tilos mindennem? pornográfia, vulgáris vagy bárminem? nem illend? megnyilvánulás. Ha ilyet, vagy személyiségi, illetve szerz?i jogokat sért? beírást, képet, hanganyagot, vagy videót talál A Nagy Szajré honlapján, minden esetben tájékoztassa a játékszervez?ket. A jogsértés megvizsgálását követ?en a jogsért? anyagok, adatok az oldalról haladéktalanul törlésre kerülnek. Emellett a játék során a résztvev?k birtokába került információkat (segítségeket) harmadik személynek nem adhatják ki, nem publikálhatják online vagy offline felületen. Ezáltal biztosítható, hogy olyan játékosok nyerjenek, akik végigjátszották a játékot.

A játékszervez?t titoktartási kötelezettség terheli, így illetéktelenek nem juthatnak olyan információkhoz, mely a játék során segítséget jelenthet a szajré felkutatásában. Továbbá a játékszervez? nem vállal felel?sséget a játék során felmerül? technikai jelleg? problémákért, illetve az ebb?l ered? esetleges hátrányokért. Speciális esetekben a játék során el?fordulhat, hogy a játékosoknak az információ megszerzéséhez valamilyen terméket, szolgáltatást kell igénybe venniük. Ha ilyen helyzet merül fel, a szervez?k a játék kiírásában ezt el?re jelzik a résztvev?k irányába. A játék során felmerül? költségeket a játékosoknak kell viselniük. A játék szervez?je minden esetben elzárkózik az agressziótól, károkozástól, hátráltatástól. A vitás kérdéseket a játékosok maguk között próbálják rendezni, amennyiben ez nem sikerül, a játék szervez?je dönt.

A regisztrációval, vagy a játékban való részvétellel a játékosok elfogadják, és magukra nézve kötelez?nek tartják a játékszabályokat.

A részvételnek és az egyes melóknak nem feltétele a Facebook-os jelenlét, ám er?sen ajánlott, hiszen ott is megjelenhetnek különböz? információk, és segítségek. Emellett a játék során a résztvev?k találkozhatnak olyan feladatokkal, amiket a Facebook-on kell végrehajtani. A közösségi oldalon megoldandó melóknál megjelehet egy másik megoldási alternatíva, amivel kiváltható a Facebook-os jelenlét.

Játékok menete

A Nagy Szajré keretein belül különböz? típusú játékok indulnak. Minden játék a Játékkiírás közzétételével kezd?ik. A Játékkiírás tartalmazza a játékok, játékmenetek részvételi feltételeit és szabályait. Továbbá szerepel a szajré összege vagy tárgya, elhelyezésével vagy történetével kapcsolatos információk. A játékkiírás változtatásának jogát és a tévedés lehet?ségét a játékszervez? mindenkor fenntartja. A kiírásban vagy a játékokban történ? változtatásokról a játékosok A Nagy Szajré weboldalán tájékozódhatnak.

A játékok során a játékosok instrukciókat és feladatokat kapnak A Nagy Szajré honlapján, amelyek elvégzése során közelebb kerülhetnek a szajré helyéhez vagy megtalálásához, átvételéhez szükséges információkhoz. A feladatok, instrukciók (Melók) elvégzése nem feltétele a nyeremény megtalálásának, de csak a megfelel? információk, tudás birtokában vehet? át, nyerhet? meg a szajré.

A játékok – ha a Játékkiírás másképp nem rendelkezik – a szajré megtalálásával vagy átadásával érnek véget. Az átadást, vagy megtalálást követ?en jogorvoslatra nincs lehet?ség.

Figurák és a Brigád

A Nagy Szajré játékának védjegyei a Figurák és a Szajrés Brigád. A Figurák bárhol, bármikor megjelen? valós személyek, akik gentlemanhez méltó, ám de felt?n?, meghökkent? viselkedésük miatt könnyen felismerhet?ek. A Figurák neve Szajrés Steve-I és Szajrés Steve-O, ruházatuk sötét szín? kapucnis overáll, sí maszk, napszemüveg és tornacip?.

A Szajrés Brigád tudja és adja az információkat, utasításokat a játékok során. A Figurák a kiírt feladatokhoz nyújtanak plusz segítségeket, melyek valóságtartalmát a játékosok maguk kütelesek mérlegelni. A Figurák olykor személyesen találkoznak és beszélnek a játékosokkal. Minden játékosnak meg kell elégednie annyi információval, amennyit Szajrés Steve-I és Szajrés Steve-O magától elárul. A Figurákkal szemben er?szakos, sért?, akaratos, illetlen viselkedést tanúsítani és zaklatni ?ket szigorúan tilos! A szabályok megszegése a játékból való azonnali kizárást vonhat maga után.Így kezdj neki a játéknak

C_igy_kezdj_nekiMiel?tt neki állsz a Nagy Szajré utáni kutatásnak, van pár teend?d. Els?sorban alaposan ismerkedj meg a játék szabályaival, amiket a Nagy Szabálykönyvben találsz. Ha úgy érzed, hogy az ott leírtaknak maximálisan eleget tudsz tenni, regisztrálj a honlapon. A regisztrációs oldal kitöltése el?tt is hozzáférhetsz Szajréval kapcsolatos összes melóhoz, ám a helyes megfejtéseket csak a regisztrált játékosok tudják leadni. Naponta jelennek meg új adatok a játékokról, tehát a gy?zelem érdekében érdemes mindennap figyelned a honlapot. Ajánlatos ismeretséget kötni a két Figurával a Facebook-on és Like-olni A Nagy Szajrét, így akár megtudhatsz olyan dolgot Steve-I és Steve-O szokásairól, amik közelebb visznek a „kincshez”. Már csak annyi maradt hátra, hogy folyamatosan figyeld és kövesd A Nagy Szajréval kapcsolatos híreket, mivel így lehetsz napra kész és egy lépéssel el?rébb mindenkinél. Gy?jts be minden információt, bogozd ki a szálakat és szerezd meg a Szajrét!C_a_szajres_brigad

A Nagy Szajré utáni kutatás során bármikor találkozhatsz a Szajrés Brigáddal, illetve a két Figurával. A Figurákat könnyedén felismered öltözetükr?l és gentleman, ám mégis meghökkent? viselkedésükr?l, míg a Brigád örökké a háttérben marad.

A Figurákat mindenki csak Szajrés Steve-I és Szajrés Steve-O néven emlegeti. Sötét overallt, napszemüveget és arckend?t viselnek, ám hogy valóban kik ?k, soha senkinek nem árulták el. Az évek során kiderült róluk, hogy nagyon sok – senki által nem keresett –szajré hol létér?l tudnak. Talán a szajré eredetér?l is, de azt végképp nem kötik senki orrára. A pletyka szerint sok nagykutyát, vagy annak leszármazottját ismerik a földkerekség minden pontjáról. Steve-I és Steve-O a kapcsolatainak köszönhet?en rengeteg információra tett szert számos elveszett szajréról.

Olyannyira sikeres „munkát" végeznek a mai napig, hogy a világ leggazdagabb emberei között lehetnének. Ám az eddigi életükb?l is látható: nem szeretik az ilyesfajta felt?néskeltést! A mindennapi meghökkentés, a kirívó és szokatlan, ám minden esetben kulturált viselkedés hívei, nem pedig a pénzzel való kérkedésé. Nemrég tehát úgy döntöttek, hogy zsákmányuknak egy részét továbbpasszolják. A megszerzett szajrék kiadásában a Brigádhoz fordultak segítségért. A Szajrés Brigád intézi a nyomokat, míg a Szajrés Páros bárkinek segít a megtalálásban, aki nem sajnálja idejét a nyomozásra.

Szajrés Steve-I és –O bárhol, bármikor felbukkanhat. Ha megtalálod ?ket, érdemes segítséget kérned t?lük. Egyre viszont nagyon vigyázz: a Figurák néha kamuznak! Sokszor hasznos információt is elárulnak, de nem kell mindent komolyan venni, amit mondanak.

A Párossal nem csak az életben találkozhatsz, megtalálod ?ket a Facebook-on is, ahol az ismer?söknek többet árulnak el magukról. Igaz, a legtöbb instrukciót a Brigádtól kapod kisfilm, levél vagy egyéb üzenet formájában, viszont Steve-It?l és Steve-Otól a segítségeket várhatod. Tehát ismerkedj a Facebook-on és like-olj, nehogy lemaradj valamilyen információról.

Ha felkészültél a játékra, akkor indulj és keresd a Szajrésok hátrahagyott nyomait, és a kiadott Melókat. Te legyél az, aki els?ként rakja össze a fejtör?ket és szerzi meg A Nagy Szajrét!

A Szajrésok által kiadott összes információhoz csak bejelentkezés után juthatsz hozzá.

A Nagy Szabálykönyv

A Nagy Szajré egy interaktív kincsvadászat, ahol a játékosok c...

pecset_tv2

GoGreen_Szajre

Hirdetés